ENDÜSTRİ 4.0 VE TÜRKİYE

Merhabalar,

Endüstri 4.0’ın tanımını, tarihsel gelişimini, ana bileşenlerini ve prensiplerini “Endüstri 4.0 ve Türkiye” konulu yazımda bulabilirsiniz.

Bu yazımda Endüstri 4.0’ın olumlu ve olumsuz yönleri ile Endüstri 4.0’ın Türkiye’ye etkilerini ve Türkiye’nin 4.Sanayi Devrimi’ni kaçırmamak için çözüm önerilerimi anlatmaya çalışacağım.

Bildiğiniz gibi Endüstri 4.0 en genel anlamı ile, Endüstri 3.0 dahil olmak üzere üretimde insan gücü ile yapılan tüm fonksiyonların makineler tarafından yapılması olarak tanımlanıyor.

Peki Endüstri 4.0 bize ne getirecek ve ne götürecek? Gelin bakalım.

ENDÜSTRİ 4.0’IN OLUMLU YÖNLERİ :

* Sistemin izlenmesi mümkün olacak ve arıza teşhisi kolaylaşacaktır.

* Sistemler ve bileşenleri öz farkındalık kazanacaktır.

* Sistemin çevre dostu olacak ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olacaktır.

* Daha yüksek verimlilik sağlanacaktır.

* Üretimde esneklik arttırılacaktır.

* Maliyetler azalacaktır.

* Yeni hizmet ve iş modelleri geliştirilecektir.

* Üretimde sadece makinaların kullanılması ve aydınlatma vb. destek ürünleri kullanılmayacağı için enerji kullanımı büyük bir ölçüde azalacaktır.

ENDÜSTRİ 4.0’IN OLUMSUZ YÖNLERİ :

* Robotların üretimi devralmasıyla insan gücüne duyulan ihtiyaç azalacak ve robotlar bir anlamda insanları işlerinden kovacaktır. Bu durum sadece fabrikalardaki mavi yakalılar için değil beyaz yakalılar içinde bir risktir çünkü yapay zeka ile robotları kodlayabilen robotlar ve tasarım yapabilen robotlar, üretimi devralacaktır.

* Endüstri 4.0 ile birlikte yeni meslekler (iletişim halinde olan makineler arasındaki anlaşmazlığı çözen makine avukatlığı gibi) ortaya çıkacağı öngörülse bile artan dünya nüfusu nedeniyle bu durum işsizliğe çare olamayacaktır.

* Siber güvenlik ihtiyacı en üst seviyeye çıkacaktır.

*  Veri depolama için tek bir akıllı ve ileri teknolojili bilgisayar seçeneği oluşturulması gerekecektir. Mevcut teknoloji buna yeterli olmadığı için yeni teknoloj’lerin geliştirilmesi gerekecektir.

TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİ 4.0’DAKİ YERİ :

Türkiye, dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biridir ve üretim kapasitesi Türkiye endüstrisini cazip kılmaktadır.

Ancak hal böyle olsa bile gelecekte robotların üretimi devralmasıyla insan gücüne olan ihtiyaç azalacak ve yabancı şirketlerin yatırımlarını kendi ülkelerine yapmalarını sağlayacaktır.

Bu nedenle ülkemizin üretim merkezi yerine, inovasyon merkezi olarak gelişen global pazarda kendine yer bulması gerekmektedir.

Bu nedenle Türkiye’nin önünde zorlu bir süreç mevcuttur. 2. ve 3. Sanayi Devrimi arasında bir evrede bulunan ülkemizin, 10 ila 15 yıl içerisinde tamamen Endüstri 4.0 girileceği düşünüldüğünde gelişen teknolojiyi yakalayıp rekabet edebilecek konuma gelmelidir.

Bu anlamda Türkiye’nin mühendisliği kız istemek için bir araç olarak kullananlara değil, ülkesini gelişen teknolojiye ayak uyduracak mühendislere ihtiyacı vardır.

 TÜRKİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ :

* Endüstri 4.0 dönüşümüne ilişkin teknoloji üretimi konusunda lider ülkeler incelenmeli ve Türkiye’ye uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

* Kamu, özel sektör, araştırma kuruluşları ve üniversitelerin de içinde yer alacağı bir dönüşüm mekanizması oluşturulmalıdır.

Türk sanayisi için Endüstri 4.0’ın oluşturacağı potansiyel fayda ve maliyet ortaya konarak bu dönüşümü sağlayacak sektörler belirlenmelidir.

* Sanayi Odalarının önderliğinde, üretimde etken olacak yüksek nitelikli iş gücünün oluşturulmasına yönelik eğitim stratejileri belirlenmeli ve buna bağlı olarak Bilim Liseleri kurulmalıdır.

* Endüstri 4.0 iş hayatında bilgisayarlar tarafından yapılacak muhasebe, insan kaynakları, işletmecilik gibi günümüz mesleklerine yönelik iş gücünü yetiştiren üniversitelerin bölümlenmeleri düzenlenmeli, İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin kontenjanları en aza indirilmeli, bilime dayalı bölümlerin kontenjanları arttırılmalıdır.

* Endüstri 4.0 kapsamında mevcut durumda insanlar tarafından yapılan bir çok iş robotlar tarafından yerine getirileceğinde, ortaya çıkacak çalışmayan büyük insan fazlalığı karşılayabilmek için geleceğin toplumuna yönelik eğitim değişikliğine gidilmesi gereklidir.

* Endüstri 4.0 entegrasyonu için gerekli alt yapı (siber fizik sistemleri, nesnelerin interneti,  büyük veri, bulut bilişim vb.) ihtiyacı belirlenmeli ve bu ihtiyacı karşılayacak çalışmalar başlatılmalıdır.

* AR-GE ile üretime sağlana teşvik ve destekler ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmelidir.

* Siber güvenlik konusunda yeni yapılanmalar düşünülmeli ve ülke genelinde Sivil Toplum Örgütleri, üniversiteler, özel sektör ve kamu işbirliği ile geliştirilecek modellemeler ile gerekli altyapı oluşturulmaya başlanmalıdır.

SONUÇ :

– Endüstri 4.0 (4.Sanayi Devrimi) daha çok fabrikaları etkileyecek gibi görünse de aslında gelecekteki sosyal hayatımızı bile etkileyebilecek bir yeniliktir.

– Üç boyutlu yazıcıları sadece sanayide değil, evlerimizde dahi kullanabilecek konuma geleceğiz. Kendi ihtiyaçlarımızı başkaları tarafından yapılan ürünlerle karşılamak yerine, kendi hayal gücümüzü kullanarak istediğimiz ürünü evimizde üretebilecek ve evimizi minik bir fabrikaya dönüştürebileceğiz.

– Günümüzde yaygın olan marka bağımlılığı gelecekte yerini fayda bağımlılığına bırakacaktır. Gelecekte hangi marka kıyafeti giydiğimiz değil yerine hangi faydalı kıyafeti giydiğimiz önem kazanacaktır ve bu faydalı kıyafetleri kendimiz evimizde üretebilir konuma geleceğiz.

– Endüstri 4.0 geleceğimizi iyi ve kötü yönleriyle doğrudan etkileyecektir. Gelecekte içerisinde insan olmayan ve ışığa ihtiyaç duymayan robotlarla çalışan fabrikalar bizi beklemekte ve insanoğlu artık robotlarla yarış içine girmeye hazırlanmalıdır.

–  YAPMAMIZ GEREKEN; ENDÜSTRİ 4.0’DAN KAÇMAK DEĞİL, ONA EN İYİ ŞEKİLDE UYUM SAĞLAMAKTIR.