3. KİTABIM : YAŞAMIN BAŞLANGICINDAN GÖBEKLİ TEPE’YE GİDEN YOL

“Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

* Göbekli Tepe hakkında yazılı ve görsel medya ile sosyal evrende yapılan yorumların birçoğunun bilim dışı ve hatta bazılarının akıl ve mantık dışı olduğunu bazen üzülerek bazen de şaşkınlıkla görmekteyim.
* Ulu Önder ATATÜRK’ün yukarıdaki veciz sözünden hareketle söz konusu yorumlara karşı Göbekli Tepe’yi tam olarak anlamak ve anlatabilmek için, bu olağanüstü yapıyı inşa eden “insan”ı tanımamız gerekliğine inandım.
* Bundan dolayı da konuyu insanın var oluşundan itibaren ele almanın, bu “insan”ın sahip olduğu kültür, bilişsel yetkinlik, sanat, fizyolojik yeterlilik, inanç vb. konuları inceleyerek yaşamın başlangıcından Göbekli Tepe’ye giden yolu bilimsel veriler ışığında yürümenin doğru olacağı sonucuna vardım… ve bu kitabı yazdım.
* Eğer;
– Yaşamın var olması konusunda bilimsel varsayımları bilmek,
– “Evrim”in ne demek olduğunu, bu sayede evrim kuramını ve kuramın sadece “insan” ile ilişkili olmadığını keşfetmek,
– Halen devam etmekte olan insanın evrimini aşamaları ile takip etmek,
– “İnsanlar maymunlardan türedi” söyleminin neden yanlış veya yalan olduğunu anlamak,
– İnsan türleri ve bu türlerin özelliklerinin bilincine varmak,
– İnsan türleri hakkında gerçekçi karşılaştırmaları duymak ve Altaylılar’ı tanımak,
– İnsanın, kendi evrim süreci içinde “akıl sıçraması”nı nasıl gerçekleştirdiğini ve bunun sonuçlarının ne olduğunu analiz etmek,
– Hangi insan türünün hangi coğrafyada yaşadığını, nasıl melezleştiklerini, günümüze hangi türün ve nasıl damga vurduğunu gözlemek,
– İnsanın sanat anlayışının gelişimini adım adım takip etmek,
– İnanç olgusunun ortaya çıkışını ve var oluşunu arkeolojik veriler ışığında değerlendirmek,
– Göbekli Tepe öncesinde çevre coğrafyalardaki uygarlıkların gelişimini ve etkilerini irdelemek,
– Toplum ve ırk kavramları dahilinde insan topluluklarının nasıl oluştuğunu ve bu kapsamda (uydurma ismi Orta Asya olan) Türkistan’ın önemini kavramak,
– Göbekli Tepe’de yer alan simge ve sembollerin Türk kültürü ile şaşırtıcı benzerliğine şahit olmak,
– Bunları bir bütünlük ve gerçeklik içinde ele alarak, Anadolu’nun bağrında yer alan Göbekli Tepe’nin ne kadar önemli olduğunu ayrımsamak,
– Tüm bu bilgileri harmanlayarak tarihimizi “kurgu tarihçiler”e karşı savunmak için güçlü kanıtlara sahip olmak istiyorsanız,
bu kitap sizin için yazılmış demektir.
Kitabın ilk sayfasından itibaren elde edeceğiniz her bilgi, birer taş gibi “Göbekli Tepe’ye Giden Yol”a döşenecek, o yolda ilerlemenizi ve sonunda Göbekli Tepe’ye varmanızı sağlayacaktır.
* Kitabın içerdiği konular;
– Oluşum ve yaşamın başlangıcı
– Evrim kuramı
– Kalıtsal özelliklerin aktarımı
– İnsanın evrimi
– İlk insan türleri
– Neandertaller (Homo neanderthalensis)
– Altaylılar (Denisova İnsanı)
– Homo sapiens
– Beynimizin evrimi ve Bilişsel Devrim
– Dilin evrimi (konuşma yetisinin kazanılması)
– Alet teknolojileri ve ortaya çıkış süreçleri
– İçe bakışçı benlik ürünleri (süs eşyaları)
– Paleolitik sanatın ortaya çıkışı
– Mağara resimleri ve diğer Paleolitik sanat ürünleri
– Paleolitik sanatın itici gücü
– Arkeolojik bulguların yaş tespiti ve tarihleme
– Yaşam biçimleri
– Toplumun oluşumu ve toplumsallaşma
– Kültür olgusunun ortaya çıkışı
– İnancın ortaya çıkışı
– Irk tanımı ve ırkların ortaya çıkışı
– Bereketli Hilal bölgesi ve Natuf kültürü
– Paleolitik ve Neolitik dönemde Anadolu
– Türklerin var oluşu
– Türklerin izleri
– Türklere ait kültler
– Tengricilik ve kam
– Taşlara kazınmış Türk kültürü
– Tamgalar ve alfabe
– Göbekli Tepe nedir?
– Göbekli Tepe kültürünün Türk kültürü ile benzerlikleri
şeklindedir.
* Kitap 16 x 24 cm ebadındadır ve 541 sayfadan oluşmaktadır.
Keyifli okumalar.