2. KİTABIM : TÜRKLERİN KADİM İNANCI

Türk evladı ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için gereken cesareti kendinde bulacaktır.
Mustafa Kemal ATATÜRK

* İnanç olarak isimlendirdiğimiz olgu, birçok kültür ile etkileşim halindedir. Bu etkiler coğrafyaya ve halklara göre yorumlanmış, şekillenmiş ve bu motifler üzerinde geçmişten gelen inanışların da etkisi ile çeşitlilik yaratmış olsa bile tarihî belgeler, mitolojik hikâyeler, arkeolojik bulgular ve dinî motifler bir yerde örtüşmektedir.
Asıl önemli olan insanın kendi özgür iradesi ile kendisine göre doğruyu bulması ve buna diğer kişiler tarafından saygı gösterilmesidir.
Yeryüzünde ilk Türk var olduğunda, Türk’ün inanç felsefesi de yazılmaya başlanmıştır.
Türk’ün doğacı yaşam tarzından ortaya çıkan, Türk’ün kişilik yapısına ve düşünce sistemine uygun olarak günümüzden on binlerce yıl öncesine giden inanç, Türklerin kadim inancıdır.
Bu inanç Türk ulusunun özünden çıktığı için bir kök kılavuzdur.
* İşte bu kök kılavuzu tüm yönleri ile siz okurlarıma aktarabilmek için TENGRİCİLİK Mİ? ŞAMANİZM Mİ? TÜRKLERİN KADİM İNANCI isimli kitabımı yazdım.
Kitabın içeriğinde;
– İnanç olgusunun ortaya çıkışı

– Türk mitolojisi’nde inanç
– Türklerin kadim inancının ortaya çıkışı
– Tengri
– Türklerin kadim inancının esasları, özelikleri ve uygulamaları
– Türklerin kadim inancı ile diğer dinlerin etkileşimi
– İnançların benzer ve farklı yönleri
– Türklerin kadim inancına ait semboller
– Göbekli Tepe ve Türklerin kadim inancı
– Taşa kazınan Türk kültüründe kadim inancın izleri
– Yok olan kadim inanç
– Tarihi, kökeni ve tanımı ile Kamlık
– Kam’ın kimliği, işlevselliği ve maneviyatı
– Kam kıyafeti ve ritüel aletleri
– Derin anlamı ile kam ve Kamlık
– Değişen Kamlık
– Bozulan Kamlık
– Günümüzde Kamlık
konularını ve bunlar hakkında derinlemesine açıklamaları bulacaksınız.
Basım yılı    : 2019
Baskı sayısı : 2
Ebatları       : 13,5 x 21,5 cm
Sayfa sayısı : 258
Keyifli okumalar.